top of page

BT Operasyonları Yönetim Fonksiyonları

Bir kurumsal organizasyon BT altyapısını ve uygulama dağıtımlarını genişletirken, BT operasyon yöneticileri büyüyen bir hizmet kataloğu için sorumluluk alır. BT Operatörleri, tüm hizmetlerin ve uygulamaların istikrarlı ve işletme tarafından kullanılabilir olmasını sağlamaktan nihai olarak sorumludur. Bunu başarmak için, ITOM uzmanları üç temel hizmet alanında yönetim görevlerini yerine getirir.

BT Altyapısının Tek Noktadan İzlenmesi ve Yönetilmesi

Günümüzde BT departmanlarının yaşanan sorunlara tepki vermek için oldukça fazla zaman harcadığı görülüyor. BT altyapısının doğru ve düzenli bir şekilde izlenmesi ya da yönetilmesi ise sorunları önlemede büyük önem taşıyor ve BT ortamının geleceğini şekillendirmek için bilinçli kararlar almaya yardımcı oluyor. Bütünleşik ve iş sürekliliği çözümleri sunan Prodenso, BT departmanlarının optimum performansta çalışması ve olası hataların yaşanmadan önlemesi için BT altyapısını izlemenin şirketlere sağladığı temel faydaları analiz ederek işbirliği içerisinde destek oluyor.

 

Ciddi yatırımların yapıldığı veri merkezi altyapısında bulunan tüm ekipmanların, tüm detaylarıyla proaktif ya da reaktif olarak izlenmesini sağlayıp, kapasite planlama öngörü raporları ile karar destek mekanizmalarına faydalı çıktılar sunulabiliyor.

 

BT altyapısında ciddi iş yükü ve zaman gerektiren operasyonel yönetimde tek bir platformdan marka/model bağımsız yönetiminin yanında denetime tabi cihazlarda uyumluluk kontrolleri ile maksimum seviyede güvenliğe ulaşımı kolaylaştırır.

 

Ağ yoğunluğu durumunda, kimin, nerede ve ne zaman hangi protokollerde yoğunluk yarattığı bilgisini anlık olarak sunabilir. Hat yoğunluğun sebebi anlık olarak tespit edilmesini sağlar.

 

BT altyapısına hizmet veren temel servislerin izlenmesi dışında kurum altyapınıza hizmet veren geliştirilmiş, özel servislerin erişilemez olduğu sürelerde son kullanıcı verimliliği dışında kurumun temel hizmet seviyesini de negatif etkiliyor. Sağlamış olduğumuz çözümler ve danışmanlık ile sorunları erken teşhis edip verimliliğin ve performansın iyileştirilmesi konusunda destek oluyoruz.

Ağ Altyapısı Yönetimi

 

 

Ağ altyapısı, işletme için iç ve dış iletişim sağlamak için gerekli tüm ekipmanı içerir. Uzaktan erişim ağları kurmak, dahili telefon sistemini yönetmek, güvenlik duvarları aracılığıyla harici sunucularla iletişimi düzenlemek ve ağ güvenliğini sağlamak bu kategoriye giren görevlere örneklerdir.

Son Kullanıcı Yönetimi, Bilgisayar İşlemleri ve Yardım Masası

 


BT operasyonları yönetimi, olay yanıtı, olay yanıtı ve talebin yerine getirilmesi gibi yardım masası hizmetlerinin yönetimini içerir. BT operasyon yöneticileri ayrıca veri yedeklemelerinin planlanması ve yönetilmesinden, olaylar ve ağ kesintileriyle ilgili bilgilerin kullanıcılara iletilmesinden, kullanıcı profillerinin ve sistem erişiminin oluşturulması ve sağlanmasının kontrol edilmesinden ve BT organizasyonu için bir felaket kurtarma planının uygulanmasından sorumludur.

Biz Ne Sağlıyoruz  ?

Ağ Altyapısı İzleme

Ağ Trafik Yoğunluğu Analizi

Ağ Konfigürasyon Yönetimi

Uç Nokta Port Takibi

IP Adres/Subnet İzleme ve Yönetimi

Güvenlik Altyapısı İzleme

Veri Merkezi İzleme

Sanallaştırma Altyapı İzleme

Depolama Altyapı İzleme

Veritabanı Performans İzleme

Sunucu ve Uygulama  İzleme

Bulut Ortamı İzleme

Yama Yönetimi-Patch Management

Active Directory Yönetimi ve Denetimi

Yazılım Dağıtımı - Software Deployment

Office 3645 Yönetimi ve Denetimi

Envanter Yönetimi - Asset Management

Self-Servis Şifre Yönetimi ve Şifre Sıfırlama

Mobil Cihaz Yönetimi - Mobile Device Management

Dosya Sunucusu Yetki Yönetimi

Mobil Uygulama Yönetimi - Mobile Application Management

Ayrıcalıklı Şifre/Parola Yönetimi

Mobil Cihaz Güvenliği - Mobile Security Management

Uzaktan Yönetim - Remote Control

Konfigürasyonlar - Computer Configurations

İşletim Sistemi Dağıtımı - OS Deployment

Sistem Araçları - System Tools

Sunucu ve Uygulama  İzleme

Ayrıcalıklı Yetki Yönetimi

Uzaktan Yönetim - Remote Control

Konfigürasyonlar - Computer Configurations

İşletim Sistemi Dağıtımı - OS Deployment

Sistem Araçları - System Tools

Sunucu ve Uygulama  İzleme

Entegre ve Bütünleşik Altyapı İzleme

Entegre Taşınabilir Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımı

Entegre Masaüstü ve Taşınabilir Cihaz Yönetimi Yazılımı

Merkezi Active Directory ve Office 365 Yönetimi

Self-Servis Şifre Yönetimi ve Şifre Sıfırlama

Ayrıcalıklı Şifre ve Yetki Yönetimi

BT Operasyon Yönetimi

bottom of page