top of page

Manage Engine Ürünlerimiz ile Eksiksiz Bir BT Yönetimi Sağlayın!

Desktop Central

Son Kullanıcı, Yama, Uygulama Yönetimi

 • Yazılım Yükleme

 • Hazır Kütüphaneler

 • Microsoft-Non Microsoft Yama Yükleme

 • Uzak Masaüstü Yönetimi

 • Uzak Bağlantıları video ile kayıt altına alma

 • Service Pack Yönetimi

 • Envanter Yönetimi

 • Lisans Takibi

 • Yazılım Envanter Takibi

 • Uyumluluk Raporları

 • Donanım Takibi

 • Yazılım Kullanım Raporları

AD Manager

Active Directory ve Office 365 Yönetimi 

 • Yöneticilere ve yardım masası teknisyenlere günlük etkinliklerinde yardımcı olan, basit ve kolay kullanılan bir Windows Active  Directory Yönetim ve Raporlama çözümüdür.

 • Nesneleri toplu oluşturma, yönetme ve silme işlemlerini kolaylaştırır.

 • Uyumluluk Raporları sağlar

 • Yinelenen, her gün yapılmak zorunda olan ve karmaşık yönetim görevlerini tasfiye eder.

 • İnsan kaynaklarına kolay kullanıcı açabilmeleri için arayüz sağlar.

 • Toplu Şifre Yönetimi

 • Inactive/Disabled Kullanıcılar

 • Tek ve Toplu Kullanıcı Oluşturma, Düzenleme

 • OU Bazlı Yönetim

 • Delegasyon

 • AD Raporlama

 • Exchange Mail Açma

 • Reset Password

 • OU’lar arası kullanıcı taşıma

 • Terminal Service

 • Grup Yönetimi

 • Contact Yönetimi

 • CSV Bazlı Yönetim

Ad Audit Plus

Active Directory Denetimi/Loglama

 • Kim,Ne Zaman,Nereden Ne değişikliği yaptı sorularına yanıt verir.

 • Değişiklik geçmişini tutabilir.

 • Windows File Serverüzerinde yapılan değişiklikler, erişim yetkileri,paylaşılan klasör izinleri denetleme ve raporlanması

 • Windows Workstation Auditingadd-on’u ile her bir work station için logon & logoff, logon süresi ve terminal servis aktivitesi raporlamaları yapabilir.

 • Nesnelere ve Active Directory değişikliklerine özel kullanıcı tanımlı raporlar hazırlama ve zamanlama yapılabilir.

 • SOX ,HIPPA vb. regülasyon uyumlulukları için raporlama yapar.

Ad Self Service Plus

Şifre Resetleme

 • Şirket İçerisinde Kullanıcı Arama Özelliği

 • AD Self Service update-Kullanıcılar kendi AD bilgilerini güncelleyebilir. AD bilgiler en güncel haliyle takip  edilebilir.

 • Kayıt sırasında girilen cevaplar tek yönlü bir algoritma ile şifreli olarak saklanır.

 • Yanlış cevaplar girildiğinde hesabı otomatik olarak kilitler.

 • Kayıt sırasında kullanıcıyı yönlendirir;

 • Aynı cevabın farklı sorulara girilmesini engeller.

 • İçeriksiz cevapları engeller.

 • Mail ile son kullanıcıları uyararak kayıt olmalarına zorlar.

 • Karşılaşılacak olan isteklerin önüne geçmek için şifresi expire olacak kullanıcıları bilgilendirir

 • Güvenliği Arttırır. Otomasyonlar ile expire olan kullanıcıları otomatik resetleme

 • Unlock accounları açma

 • Şifreyi SMS/Mail atma

 • AdSelfServiceTrustilişkisi olmasa dahi birbirinden bağımsız Active Directory’lerdeşifreleri senkron  edebiliyor.

 • Güvenlik sebebi ile 2 farklı AD kullananlar (özellikle Üniversiteler)için bulunamaz bir özellik.

Password  Manager Pro

Parola/Şifre Yönetimi - Ayrıcalıklı Yetki Yönetimi

 • Password ManagerPro şifreleri yüksek seviyede güvenli saklar.

 • Şifreler Advanced Encryption Standard (AES-256) kullanılarak saklanır.

 • Kullanıcılar sadece izin verildiği sürece şifrelere erişebilir-görebilir-değiştirilebilir.

 • Password Managerda uzak bağlantı sırasında 3 farklı yetkilendirme yapılabilinir.

 • PMP ile tüm iletişim HTTPS ile gerçekleşir.

 • Merkezi Şifre Yönetimi

 • Paylaştırılmış Şifre Yönetimi

 • AD/ LDAP Entegrasyonu

 • Rol-Bazlı Giriş

 • Gerçek Zamanlı Uyarılar

 • Yetkilendirilmiş Uzak Bağlantı yönetimi,

 • Yetkilendirilmiş Kullanıcı Hesabı,

 • Uzak Bağlantı Yönetimi

Mobile Device Manager

Mobil Cihaz Yönetimi ve Güvenliği

 • Güvenlik Yönetimi (Politikalarda  şirket içi data güvenliği sağlama)

 • Profil Yönetimi (Şirket içi  erişim için politika ayarları)

 • Envanter Yönetimi

 • Uygulama Yönetimi  (Kullanıcılar için seçilen yazılımların yönetimi, dağıtımı)

  Denetim ve Raporlama

bottom of page