top of page

Uçtan Uca Servis İzleme

SolarWinds

Bütünleşik Çözüm İhtiyacı

 

Günümüzde talebin karşılanabilmesi için altyapının parmak uçlarında tutulabileceği izleme araçları şarttır. Mevcut altyapıda iyi işleyen ve amaca uygun olan çözümler altyapı ve uygulama konusunda bütünleşik bakış açısı ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktadır.

Mevcut izleme yazılımları ile ilgili zorluklar çoktur ve bu zorlukların birbirleriyle etkileşimi durumu bir engel teşkil etmektedir.

 

Zorluklar

Zorlukların bazılarını konuşmak gerekirse;

En büyük zorluklardan biri verinin görselleştirilmesinde yatmaktadır. Ağ, Uygulama, veritabanı, depolama, sunucu ve sanallaştırma altyapısı arasındaki çapraz platform performans ölçümlerinin yapılacağı korelasyon, bir organizasyonda bulunan çoklu izleme araçlarının sahip olduğu tipik bir mimaride imkansızdır.

 

Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi mevcut izleme araçları kullanılırken karşılaşılan bir zorluktur. Çok sayıda ekipman, çok sayıda metrik ve çok sayıda gösterge tablosu olması düzensiz ya da dinamik olan ekipmanların merkezi bir sistemde toplanmasını güçleştirir. Ayrıca kurulumları kolay değildir ve merkezi olmayan bir mimariye sahip olmayabilirler. Bu izlenen uygulama ve bütün ekipmanların aşamalı olarak ekleme ya da  kaldırma esnekliğini ortadan kaldırır. Yeni nesil elastik yapılar göz önüne alındığında bu çok verimsizdir.

 

Aynı Zaman Serisi Üzerinde Sorgu Çalıştırma Yeteneği

Bahsettiğimiz zorluklara ek olarak, aynı zaman serisi üzerinde sorgu çalıştırma kabiliyetinin yetersizliği diyebiliriz. Bahsettiğimiz uygulama, veritabanı, depolama, sanallaştırma gibi ekipmanların hem statik hem dinamik olarak izlenememesi bu problemden doğan proaktif yönetim ya da izlemeyi etkilemektedir.

 

Bu durumda gelecek mimarisinin temel ilkesi esnek ve ölçeklenebilir olmasıdır.

 

Bu mimarinin yapısı beş kritik ayağa dayanabilir. Bunlar (manuel, otomatik ve esnek api desteği) veri toplama, görselleştirme, uyarılar / bildirimler ve Manuel ya da dinamik olarak dışa aktarımdır. Az önce belirttiğimiz zorlukların çoğu bu yaklaşımla giderilmiştir ve ideal gelecek nesil izleme aracında bulunmalıdır.

 

Bu noktada sunduğumuz çözümler ile servis altyapısını uçtan uca izleme adımında sağladığımız çözümler ve danışmanlık ile doğru yatırım, doğru izleme ve doğru ölçümlemeye destek oluyoruz.

Entegre ve Tam İzleme
bottom of page