top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK)

KVKK ve Biz Ne Sağlıyoruz?

Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK yürürlüğe girmesiyle birlikte kişisel verilerin işlenmesinden, özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

 

Dijitalleşmenin dijital dönüşümün hızla yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi her birey ve kurum için çok daha önemli ve kritik bir hal almıştır.

Bu önem göz önünde  bulundurulduğunda veri hangi ortamda olursa olsun korumak zorundayız.

Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar, sağlamış oldukları hizmet, ürünler ve kurum içi çalışanlar bilgileri kapsamında kişisel veri niteliğindeki bilgileri tutmakta ya da paylaşmaktadırlar. Bu adımda verinin korunması en öncelikli adım olmalıdır. 

Biz Ne Sağlıyoruz ? 

  • Çeşitli ortamlardan günlük verilerini depolamak, görüntülemek, izlemek ve analiz etmek için merkezi bir havuz.

  • Kuruluşunuzun BT ortamında gerçekleşen şüpheli etkinlikleri yakalamak için gerçek zamanlı bir uyarı mekanizması.

  • Ortamınız tarafından oluşturulan günlük verilerinin bütünlüğünü, gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için bir denetim sistemi.

  • Ortamınızda kişisel verileri depolayan varlıkları korumanın yolu.

  • Ayrıntılı, istek üzerine raporlarla birlikte işlenen tüm verilerin kayıtlarını oluşturan ve yöneten bir sistem.

  • Ayrıcalıklı hesaplara ve hassas bilgilere kimin eriştiğini belirleme yeteneği.

  • Transfer sırasında kişisel bilgilerin yeterli güvenliği ve şifrelenmesi.

  • Bir ihlali belirleme, müdahale etme ve meydana geldiğinde rapor etme mekanizması.

  • Her türlü kişisel bilgiyi taşıyan varlıklar ve sistemler için bir izleme sistemi.

  • Ortamınızda ortaya çıkan güvenlik açıklarını düzenli olarak tanımlamak ve güvence altına almak için bir araç.

bottom of page