top of page

Kullanıcı Aktivite İzleme
ve
Verimlilik Ölçümü

Kullanıcı Etkinliği İzleme ve Davranış Analizi ile İçeriden Gelen Tehditleri Önleyin


Çoğu kuruluşun, altyapıyı ve BT varlıklarını korumak için antivirüs, güvenlik duvarı, izinsiz giriş algılama dahil olmak üzere siber güvenlik önlemleri vardır. Bunlar genel olarak kuruluşu dış tehditlere karşı korumada başarılı olsalar da, bir kuruluşun değerli varlıklarına ve hassas verilerine mevcutta erişimi olan çalışanlar ve diğer dahili kullanıcılar, satıcılar/tedarikçiler, yükleniciler ve ayrıcalıklı yöneticiler söz konusu olduğunda bir güvenlik açığı bırakırlar.

Kullanıcı etkinliği izlemenin (UAM), çalışan izleme, Ayrıcalıklı Kullanıcı İzleme, tedarikçi İzleme, Kullanıcı ve Varlık Davranışı Analizi (UEBA), Uç Nokta Güvenliği vb. Gibi bütünsel bir içeriden tehdit için çok önemli özellikleri içeren boşlukları doldurmaya yardımcı olabileceği yerdir. 

Kullanıcı etkinliği izleme, bir bilgisayarda (uç nokta) oturum açtıklarında tüm kullanıcı etkinliklerini ve davranışlarını izleme sürecidir. Bir çalışan izleme çözümü uygulandığında, işletmeler, şirket verilerinin ve kaynaklarının kötüye kullanımını belirleyip durdurabilmeleri için hassas verilerini, çalışanlarını ve üçüncü taraf/tedarikçi kuruluşlarını takip etmek için gerekli araçlara sahip olur.

Teramind UAM, Kullanıcı Etkinliği İzleme, Davranış Analizi ve Üretkenlik Araçlarını Tek Bir Platformda Birleştiriyor
Teramind kullanıcı etkinliği izleme, temel çalışan izleme ve izleme işlevinin ötesine geçer ve çalışanların oluşturduğu tehditlere eyleme geçirilebilir öngörü ve otomatik yanıtlar sağlamak için akıllı davranışa dayalı analiz ekler. Çalışanları, üçüncü taraf satıcıları, yüklenicileri, uzak ve özel / ayrıcalıklı kullanıcıları izleyebilir. Teramind UAM, kuralları ve politikaları ile ihlal olaylarını yakalar ve uyarmak, durdurmak, engellemek ve daha fazlası için harekete geçer.

 

 • Teramind UAM ayrıca çalışan verimliliğini ölçebilir,

 • Risk analizi yapabilir,

 • Yetkisiz veri erişimini önleyebilir. 

 • Çalışan, danışman firma oturumunu ve şirket kaynaklarına nasıl eriştiğini takip edebilir.

 

Son olarak, bir veri ihlali veya güvenlik olayı durumunda, Teramind, bir kural ihlalini tetikleyen çalışanları ve satıcıları, faaliyet izleri ile birlikte kesin doğrulukla belirlemek için kapsamlı oturum kayıtları sağlar.

 • Akıllı Kurallar ve Otomatik Uyarılar - ​Smart Rules & Automated Alerts

 • Canlı Görüntü ve Görüntü Geçmişi İzleme - Live View & History Playback

 • Anlık Mesaj İzleme - Instant Message Monitoring

 • Basılı Belge Takibi - Printed Document Tracking

 • Keystroke Kaydedici - Keystroke Logger

 • Web Sitesi İzleme - Website Monitoring 

 • Ağ izleme - Network Monitoring

 • E-posta İzleme - Email Monitoring

 • Dosya Transferi Takibi - File Transfer Tracking

 • Uzak Masaüstü Kontrolü - Remote Desktop Control

 • Uygulama İzleme - Application Monitoring

 • Verimlilik Optimizasyonu - Productivity Optimization

 • RDP Oturum Kaydı - RDP Session Recording

 • Uzaktan Çalışan İzleme - Remote Employee Monitoring

Örnek Görseller

bottom of page