top of page

Raporlama Hizmetleri

Proaktif eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlayan ve iş sonuçlarını yönlendiren etkileşimli, kapsamlı gösterge tabloları ve raporlar oluşturmak için birçok kaynaktan verileri birleştireceğimiz,

Gelişen teknolojiler ile birlikte platformlar arası entegrasyonun da güçleştiği bir gerçektir. Farklı platformlar üzerinde bulunan büyük veriyi tek bir panel üzerinden anlık ya da geçmişe yönelik olarak analiz ihtiyacı doğmaktır. Bu noktada iş servislerinin tüm katmanlarda (ağ, sistem, uygulama, veri tabanı, depolama, sanallaştırma vb.) izlendiği bir platform ile power bi entegrasyonunu sağladığımızda iş servislerinin sürekliliği ve çalışabilirliğini maksimum seviyeye çekebilecek bilgileri sağlayabilecek geliştirmeler konusunda danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. 

Kurumsal ölçekte self servis analitik alın


Bireylerden kuruma bir bütün olarak ölçeklenen bir analitik platformuyla birden çok çözümün ek maliyetini, karmaşıklığını ve güvenlik risklerini azaltın.

Güçlü sonuçlar için akıllı araçlar kullanın


Yüzlerce veri görselleştirmesi, yerleşik yapay zeka yetenekleri, sıkı Excel entegrasyonu ve önceden oluşturulmuş ve özel veri bağlayıcıları ile anlamlı içgörüleri bulun ve paylaşın.

Analiz verilerinizin korunmasına yardımcı olun


Verilerinizin dışa aktarıldığında bile güvenli ve uyumlu kalmasına yardımcı olmak için önde gelen hassasiyet sınıflandırması ve veri kaybı önleme yetenekleri edinin.

Örnek Görseller

bottom of page