top of page

BT

Servis Yönetimi (ITSM)

Manage Engine Service Desk Plus

IT birimlerinin kurum içi ya da kurum dışında sağladığı talep, istek, sorun ve değişiklik yönetimi süreçleri küçük, orta ya da büyük ölçekli kurumlarda verimi arttırmak, iş yükünü hafifletmek adına önem arz ediyor.

Bu noktada Manage Engine Service Desk Plus gelişmiş yardım masası özellikleri ile tüm kurumlara hızlıca kurulan, kurgulanan ve raporlama kabiliyetlerine sahip bir çözüm olarak hizmet verebiliyor.

Bu şekilde ITIL uyum süreçlerini kapsayan bu hizmet sayesinde  kurum ITIL ve ITSM standartlarına ulaşabiliyor.

Manage Engine Service Desk Plus Modül İçerikleri;

  • Servis Masası

  • Olay Yönetimi

  • Problem Yönetimi

  • Konfigürasyon Yönetimi

  • Değişiklik Yönetimi

  • Servis Seviyesi Yönetimi

  • Servis Kataloğu

  • Talep Yönetimi

  • Bilgi Yönetimi

Düzenli Bir Akış ile Çağrı Yönetimi

Son kullanıcılardan gelen istek ve sorunların belirli bir düzen içerinde sisteme kaydolması, çağrı planlamaları otomatik olarak belirlenmesi hızlı planlamaya ve çözüm adına kolaylık sağlıyor.

 

Otomatize edilmiş bir çağrı sistemi belirli dönem sonunda alınan raporlar ile kaynak planlaması adına nokta atışı raporlar için önayak oluyor.

 

Raporlanabilir Çağrı Yönetimi  

Kritik faktörlerden bir diğeri ise yardım masası verilerinin istenen formatta, anlamlı verilere dönüştürülebilmesidir. 

Kurumlar ya da firmalar büyüme planları süreçlerinde özet ve detaylı raporlardan faydalanarak BT hizmet planlamalarını daha verimli hale getirebiliyor.

Manage Engine Service  Desk Plus (servis yönetimi), Konfigürasyon öğesini kayıt altına alan SDP, değişiklik ve konfigürasyon yönetimi ile kurum ya da firmalardaki öğelerin yaşam döngüsünü kayıt altına alabiliyor. Buna bağlı olarak konfigürasyon öğesi takip edilebiliyor ya da verimliliğini ölçümleme imkanı sunuyor.

Manage Engine Service Desk Plus, tüm ekipman ve bileşenlerin uçtan uca raporlanması ile hizmet/servis etki analizine imkan sunar.

bottom of page